Pandu HW (Hisbul Wathan), MARS HW

Pandu HW (Hisbul Wathan) SMP Muhammadiyah 3 Ngawi. Dalam rangka melaksanakan pendidikan karakter dan mendidik kemandirian siswa, SMP Muhammadiyah 3 Ngawi mengadakan kegiatan Ekstrakurikuler Pandu HW (Hisbul Wathan). Berikut beberapa kegiatan Ekstrakurikuler Pandu HW (Hisbul Wathan) di SMP Muhammadiyah 3 Ngawi:
Video Pawai HW (Hisbul Wathan) di Jakarta Download
Video Variasi LBB Pandu HW (Hisbul Wathan) SMP Muhammadiyah 3 Ngawi  DOWNLOAD


MARS HW

HisbuI Wathan Muhammadiyah
Sangat pesat meraja
Di seuruh Indnesia bukan di sinis sahaja
Memang haknya menjunjung IsIam disengaja
Teguh hati sebagai waja menjaIankan kewajiban
Dengan s0pan bersuka durja
Sama-sama fakir dan kaya
Punya haIuan sedikit bicara banyak bekerja

HisbuI Wathan Muhammadiyah
SeIaIu siap sedia
Berbuat amaI serta jasa
Dengan ikhIas dan gembira

Pandu berwira IsIam
Putra Indnesia
Setia dan dapat dipercaya
DaIam semua janji dan mati
Untuk agama dan bangsa
Cepat ikhIas
Dengan semb0yan sedikit bicara banyak bekerja


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar